Nettverksfrokost: 6 tips til effektive ledergrupper

Samfunn og arbeidsliv endres raskt, men reflekteres dette i måten ledergrupper arbeider på? Hvordan vektes strategisk fokus mot operasjonelt fokus? I hvilken grad evner ledergruppen både å håndtere sitt «indre liv» (organisasjonen, styret, relasjonene seg i mellom) og deres «ytre liv» (fokus på kunden, samfunn, regulatører, andre interessenter)?

#120 Fotograf: Ingvild E. Stehl

For få ledergrupper er bevisste på hvordan de jobber, og hvordan de produserer resultater og verdi. Det er det mulig å gjøre noe med, sier Thor-Phillip Hauge. Han gir deg 6 råd til hvordan ledergrupper kan bli mer effektive, og gir mulighet for deling av erfaringer på tvers av bransjer.

Denne morgenen får du innblikk i:

  • Hva er en effektiv ledergruppe?
  • Hva produserer en ledergruppe egentlig??
  • Hvilke utfordringer er det mange ledergrupper strever med?
  • Hvilke konkrete tiltak kan ledergrupper ta for å bli mer effektive i sitt arbeid?

Det blir satt av tid til diskusjon og erfaringsutveksling mellom ledere på tvers av bransjer. Thor-Philip Hauge vil komme med sine erfaringer, refleksjoner og tips til hvordan du kan skape en mer effektiv ledergruppe.

Thor-Philip har sin bakgrunn primært fra store virksomheter som SAS og Telenor. Han har vært HR Direktør i Telenor Norge, og Senior Vice President HR i Telenor konsernet. Etter Telenor var han Organisasjonsdirektør i NHO. Han jobber nå som selvstendig konsulent, primært med organisasjonsutvikling, strategiutvikling samt veiledning til ledergrupper og enkeltledere.

 

Velkommen til en morgen med faglig påfyll og mulighet for nettverksbygging på tvers av NHO-fellesskapet!

Kontakt oss

Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

NHO Oslo og Akershus

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Telefon
45208347