Nettverksfrokost: Hvordan selge til det offentlige? - 3 ting du må vite!

For å bli leverandør til det offentlige er det 3 ting du må vite. Denne morgenen vil NHOs ekspert på offentlig anskaffelser, advokat Arnhild D. Gjønnes, gi deg et "kræsjkurs" i hva du må vite.

#120 Fotograf: Ingvild E. Stehl

Vi gir deg:

  1. Hvordan få oppdrag?
  2. Hvordan få tak i oppdrag under 1,1 millioner kroner (under terskelverdien)?
  3. Når kan du klage?

Vi ønsker også dine/bedriftenes erfaringer og innspill på

  • Hvilke erfaringer har du med dialogmøter i regi av offentlig sektor?
  • Hva har du fått ut av det?
  • Hvordan burde en dialogkonferanse ideelt være rigget?

Det vil bli tid for diskusjon og erfaringsutveksling.

Arnhild D. Gjønnes er en engasjert og dedikert foredragsholder vet vi at møtet blir fullt, så meldt deg på!

Velkommen til en morgen med faglig påfyll og mulighet for nettverksbygging på tvers av NHO-fellesskapet.