Nettverksfrokost - Oppfølging av sykemeldte og IA-arbeid

Mange arbeidsgivere opplever sykefraværsoppfølging som vanskelig og komplisert.

  • Hvilke rettigheter, plikter og muligheter har du som arbeidsgiver ved ansattes fravær?
  • Hvordan kan IA-avtalen være et verktøy for et lavere sykefravær?

Pernille Vogt er fagsjef i Norsk Industri og har lang erfaring innen fagområdet og foreleser denne morgenen. Det er lagt opp til en praktisk og nyttig samling, slik at det skal være enkelt å ta med kunnskapen hjem til egen virksomhet og iverksette tiltak der. Det er satt av tid til erfaringsutveksling, så ta gjerne med dine spørsmål og erfaringer.

Velkommen til et møte med faglig påfyll og muligheter for nettverksbygging med medlemmer i NHO-fellesskapet

 

Kontakt oss

Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Telefon
45208347