Nettverksfrokost: Pensjon – bli oppdatert på hva som gjelder

Mange arbeidsgivere opplever pensjon som vanskelig og komplisert. Hold deg oppdatert og få svar fra NHOs pensjonseksperter.

  
 
 
 

Forelsere denne morgenen er Kristin Diserud Mildal og Kristine Flaatten fra NHO. De vil ta deg gjennom følgende tema denne morgenen:

  • Alderspensjoner fra folketrygden og tjenestepensjoner
  • Innskuddspensjon - sparenivåer og tilpasning av nytt      knekkpunkt fra 6 G til 7,1 G
  • AFP - hva skal til for å få AFP og hva kan gjøre at man      mister den?
  • Uførepensjon - Folketrygden innførte ny uføretrygd i      2015
  • Nye aldersgrenser - frist for endring av bedriftsfastsatt aldersgrense er 1. juli 2016.  

Kristin Diserud Mildal er avdelingsdirektør for Pensjon- og forsikringspolitikk i NHO. Hun er NHOs pensjonsekspert, og representrerer bla. NHO i styret i Fellesordningen for AFP. Kristine Flaatten er rådgiver i NHOs avdeling for arbeidslivspolitikk.

Ønsker du å delta? Meld deg på her.

Velkommen til nettverskfrokost!

Kontakt oss

Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

NHO Oslo og Akershus

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Telefon
45208347