Nettverksfrokost - Hvordan hindre at konkurrentene utnytter din innovasjon eller ditt varemerke?

Hovedmålgruppen er ledelse og ansatte i bedrifter som jobber i bedrifter som er utsatt for konkurranse.

Temaer som vil behandlet er:

  • Hvordan ta juridisk eierskap til bedriftens viktigste verdier? 
  • Hvordan identifisere og beskytte bedriftens konkurransefortrinn?
  • Hvordan sikre at dine ansatte ikke tar med seg bedriftens konkurransefortrinn når de slutter?
  • Hva skal til for å få sitt varemerke beskyttet?
  • Hva skal til for å få sin innovasjon sikret gjennom patentbeskyttelse?
  • Hva skal til for å få designbeskyttelse?
  • Hvordan regulere retten til oppfinnelser som gjøres av arbeidstagere

Foredraget holdes av Kristoffer Weltzien og Kim Are Livaard som er erfarne rådgivere fra Onsagers.

Det vil bli mulig å stille spørsmål i forkant av møtet slik at en få svar underveis på problemstilling. Nettverksfrokosten gir en god anledning til å få innsikt i hvorledes en rekke norske bedrifter løser ovennevnte utfordringene.

Velkommen til et møte med faglig påfyll og muligheter for nettverksbygging med medlemmer i NHO-fellesskapet

Kontakt oss

Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Telefon
45208347