Slik kan du rekruttere og beholde flere kvinner i lederstillinger

Norsk næringsliv er svært mannsdominert på toppen. Kan vi gjøre noe med det?

NHO inviterer deg til morgenkaffe for å dele lærdommer fra de bedriftene som lykkes best med kjønnsbalanse i ledergruppene. Det blir kaffe og mingling fra kl 8.30. Programmet starter kl 9.00.

Få innsikt i:

  • Lærdommer fra bedrifter med kjønnsbalanse i ledergruppen.
  • Kjennetegn ved bedrifter som lykkes med å rekruttere kvinner til toppledelsen og hvordan de jobber med dette.

Du møter

  • Kristin Skogen Lund, administrerende direktør, NHO
  • Solveig Horne, statsråd, Barne- og likestillingsdepartementet
  • Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør, Siemens
  • Arne Norheim, administrerende direktør i IBM Norge
  • Anne Grethe Solberg, forsker, Høyskolen i Oslo og Akershus
  • Sigtona Halrynjo, forsker, Institutt for samfunnsforskning 

Den ferske rapporten "Fra ord til handling. Hvordan oppnå kjønnsbalanse i ledelse" lanseres . Her beskrives hva en rekke bedrifter i Norge, Sverige og Danmark konkret har gjort for å rekruttere og beholde flere kvinner i lederstillinger.
NHO Morgenkaffe er vår nye serie frokostseminarer.

Kontakt oss

Hilde Mari Rønneberg

Rådgiver

Event

hilde.ronneberg@nho.no
Telefon
23088131