Nettverksfrokost: muligheter og fallgruver i leieavtaler.

Leietakere har ofte lite kjennskap til og kompetanse innenfor leiekontrakt/leierett . Det gjør leietaker dårlig rustet i forhandlinger med utleier, mens utleier har dette som kjernevirksomhet og har betydelig kompetanse.

Fotograf: Ingvild E. Stehl

Meglerstandarden brukes i mange leieforhold. Denne er utviklet av en gruppering bestående av representanter som skal ivareta både utleier- og leietakersiden, men standarden er noe mer utleiervennlig enn leietakervennlig. I slutten av 2016 kom det oppdatert versjon av standardkontraktene.

Du vil få innsikt i:

  • Rettsgrunnlaget – forholdet mellom bransjens standardmal og lovgivningen
  • Gjennomgang av nyskapninger i standard leieavtale for næringslokaler
  • Ulike problemstillinger knyttet til leieforholdets forskjellige stadier:
    • Fødselsfasen (inngåelsen av kontraktsforholdet)
    • Livsfasen (under leieperioden)
    • Avviklingsfasen (ved leieforholdets opphør)

Praktiske problemstillinger vil bli diskutert og du har mulighet for å stille spørsmål underveis.

Fabian Skaane er partner og advokat i NORDIA Law og foreleser denne morgenen. Fabian Skaane har næringseiendom som et av sine kompetanseområder, og bistår regelmessig både utleiere og leietakere med saker knyttet til leie av næringseiendom.

Kontakt oss

Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

NHO Oslo og Akershus

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Telefon
45208347