Nettverksfrokost: Valgresultatet 2017

Valgresultater og løfter - hva nå for næringslivet?

Gjermund Løyning, avdelingsdirektør for myndighetskontakt i NHO oppsummerer valgkampen og de løftene politikerne har gitt næringslivet. Hva betyr valgresultatet? Hva kan vi forvente fremover?

Du kan stille spørsmål og engasjere deg i diskusjonen eller delta for å høre hva som blir sagt. Dette møtet vil engasjere og fenge deltakerne, så sett av tid, få innsikt og kom!

Regiondirektør Nina Solli ønsker velkommen og vil sammen med Gjermund Løyning lede dagens møte.

Velkommen til en morgen med faglig påfyll og mulighet for nettverksbygging på tvers av NHO-fellesskapet!