Leverandørkonferanse: treff de med innkjøpsmakt i kommunene

I hovedstadsregionen kjøper det offentlige varer og tjenester for 110 milliarder kroner per år! På leverandørkonferansen 1. november får du høre om planer og strategier for anskaffelsene i Ski, Oppegård og Fredrikstad kommune. Du får også høre om hvordan bedriften Dignio har lykkes i en innovativ anskaffelses-prosess.

Er du nysgjerrig på om anskaffelsene i din kommune kan gjøres innovativ? Eller ønsker din bedrift å selge til det offentlige?

Innovative anskaffelser er en metode for å kjøpe smartere – gjennom å gå i tidlig dialog med markedet. På konferansen får du høre hvordan Fredrikstad kommune har brukt innovative anskaffelser som en strategi for å få næringsvekst og besparelser i sin kommune. Du får også informasjon om hvordan bedriften Dignio har nådd opp i en slik prosess. Videre blir det tre parallellsesjoner med hvordan man gjør innovative anskaffelser. Én sesjon for ledere i offentlig etat, én for fag- og innkjøpere, og én for bedriftene og leverandørene.

Konferansen er relevant for ordførere, rådmenn, kommunalsjefer, virksomhetsledere , innkjøpere, prosjektledere og rådgivere. Konferansen er relevant for bedrifter og leverandører som ønsker å selge til det offentlige.

Agenda leverandørkonferanse 1. nov

Kontakt oss

Ida Skaaret Laustsen

Rådgiver

Nasjonalt program leverandørutvikling

idaskaaret.laustsen@nho.no
Mobil
90045216