Bakgrunn

Publisert 21.11.13

Oslo og Akershus

Arbeidsmarkedet i Norge internasjonaliseres. Globalisering skaper nye kunnskapsbehov. Ressurser og talenter må forvaltes på gode måter i privat næringsliv og i offentlig sektor.  Et mangfoldig sammensatt arbeidsliv åpner for ny innovasjon, vekst og økonomisk lønnsomhet. NHO har etablert Global Future som en nasjonal satsning fordi vi ønsker å øke tilgangen av kompetente medarbeidere til bedriftene og bidra til generell god
ressursforvaltning i arbeidslivet.  Global Future vil skape møteplasser for kultur- og kunnskapsformidling som kommer hele samfunnslivet til gode.