Bli med i mangfoldsnettverket

Global Future søker flere nettverksbedrifter

Publisert 25.11.14

Global Future

Nå starter Global Future kull 3 sin reise. Bli med i nettverket sammen med andre som er opptatt av mangfold.

Våre nye nasjonale partnere i Global Future er IMDI, våre medlemsbedrifter ISS og Opera Software og NHOs eget fond for opplysning og utvikling. 

Regionalt i Oslo og Akershus har vi med oss Innovasjon Norge, Oslo Kommune og bedriftene Manpower/Experis (som har vært partner i rekrutteringsprosessen) og Cut-e (som har levert tester for utvelgelse).  Dessuten vil både DNV GL, Tine SA og Sweco Norge bli med på reisen for kull 3.

Din bedrift kan også bli med i nettverket og få møte kandidatene eller delta på dialogmøter om mangfoldsledelse. Mangfold er et viktig nøkkelord til gode innovasjonsprosesser enten du er i en liten eller stor organisasjon. Som nettverksbedrift i Global Future bidrar du til god ressursforvaltning i egen organisasjon og i arbeidslivet generelt. 

Vi vil ha mange med i nettverket, så ta kontakt for å høre hva det kan gi deg! Torhild Hallre, prosjektleder NHO Oslo og  Akershus. E-post torhild.hallre@nho.no