Ledertalenter

Global Future reisen

Kull nr. 2 i Oslo og  Akershus har nylig avsluttet programmet - karrierereisen fortsetter

Global Future kull 2 ved avslutningen, Foto Anne Valeur

Publisert 17.06.14

Oslo og Akershus, Global Future

Deltakere i kull 2 i Oslo og  Akershus var nylig samlet til avslutningsmarkering av 1,5 år med Global Future.  Det var tid for å takke mentorer og partnere for støtte og innsats og ikke minst markere egen karrierebevegelse og resultater generelt.

-Noe av det viktigste har vært å bli kjent med en fantastisk samling av interessante, flinke, ulike mennesker. 
-Å bli tvunget til å reflektere over mine mål og karriereønsker - og til å være mer strategisk. 
-Programmet ga en opplæring som kanskje få programmer tilbyr i Norge.  Dette er lederopplæring på veldig høyt nivå.
-Det er nå mitt ansvar å fortsette min investering av den utrolig nyttige kapital jeg har fått fra Global Future.

Dette er noen av tilbakemeldingene fra deltakerne.  De har fulgt hverandre gjennom moduler om Ledelse- og selvutvikling, Styrekompetanse, Retorikk, Innovasjon & Etablering, Nettverk og hatt møter i egne grupper og med sin mentor. 

Resultatene så langt i prosjektet er imponerende og viser med all tydelighet at de talentene vi har fulgt gjennom 1,5 år er unike ressurser. 22 av 30 har enten avansert, byttet jobb eller fått nye stillinger - flere med leder- og personalansvar.  Det har kommet tilbud om styreverv og noen har fortsatt sin utdannelse. I tillegg har vi fått 3 Global Future babyer denne tiden.  Prosjektleder Torhild Hallre er imponert over hva deltakerne har fått til og er ikke i tvil at dette bare er begynnelsen.  -Vi vil også måle resultater pånytt ca. 3 år etter avslutningen. De er alle pådrivere for et lederskap i norsk arbeidsliv der flerkulturell kompetanse utnyttes og fremheves. Da blir det spennende å se hvilke ringvirkninger det gir fremover, sier hun.

NHO er stolte over å ha tatt initiativet til Global Future og sammen med partnere og mentorer bidratt til å vekke noen nye tanker mht. ressursutnyttelse av talenter i vår region.  Vi har lært mye om hva det kan bety når høyt utdannede personer med forskjellige kulturer får vise sine ambisjoner.  

-Vi ønsker dere lykke til på karrierereisen videre og gleder oss til å se dere i norske styrerom, avsluttet Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og  Akershus.