Kjemper om plasser

Orienteringsmøtet for utvalgte søkere til NHOs Global Future program var proppfullt av kompetanse og spente søkere.

Orienteringsmøte hos Manpower/Experis. Ca. 40 av disse går videre til intervju. Foto: NHO

Publisert 21.10.14

Oslo og Akershus, Global Future

Global Future programmet til NHO er populært. Etter søknadsfristen til kull nr. 3 i Oslo og Akershus, hadde 140 kvalifiserte søkere levert sin skriftlige billett til å få delta i lederprogrammet. De har så gjennomgått både språk- og evnetester før ca. 75 ble invitert videre til et orienteringsmøte hos Manpower/Experis.

Hensikten er å gi et innblikk i hva programmet er, svare på alle spørsmål og gi informasjon og trygghet for prosessen videre, sier prosjektleder Torhild Hallre i NHO Oslo og Akershus.  Det er tredje gangen hun ønsker spente søkere velkommen til et slikt møte.  -Det er ikke en utvelgelsesaktivitet, kun orientering slik at alle skal forstå hva vi legger til grunn når vi skal sette sammen en ny Global Future deltakergruppe.  Det er like viktig for de som dessverre får et avslag som for de som går videre til intervjuene.

Global Future er et program for innvandrere med høyere utdannelse og gode norskkunnskaper.  Hensikten er å bidra til at de etterhvert velges til større ansvar inkl. ledelse og gjerne styrearbeid på sikt.  Det er 4 NHO regioner som nå starter opp nye grupper.  Antall søkere viser at det er svært mange som ønsker å bidra mer i norsk arbeidsliv og påta seg mer ansvar. 

- Utvelgelsen er en krevende prosess, men med profesjonelle partnere kommer vi i mål, sier Hallre.  Vi samarbeider med Manpower/Experis og firmaet Cut-e som er spesialister på tester og testverktøy i slike prosesser. I tillegg legges det vekt på at gruppen skal representere en bredde med hensyn til bakgrunn, erfaringer, fagfelt, kulturkompetanse, alder, kjønn og geografisk tilknytning.  Dette er mangfold i ordets rette betydning, avslutter hun.

Global Future kull 3 har kick-off i november og varer frem til våren 2016.