Kulturforskjeller i arbeidslivet

Hvordan påvirker vår kulturelle bakgrunn oss i møte med andre i arbeidslivet?

Gruppearbeid om kulturdimensjoner. Huda Ghalegolabi noterer.

Publisert 17.12.14

Global Future

Kulturdimensjoner og kulturforskjeller i møte med norsk arbeidsliv var et av temaene på første Global Future samling.
 
− Vi skal utforske egen bakgrunn (mål, personlighet og kultur) og hvordan det påvirker oss i møte med andre og med norsk arbeidslivskultur, sa Tonje Tønsberg, Seniorkonsulent i AFF da hun innledet.  Hun fortsatte;  

Kultur er den kollektive mental programmering av sinnet som skiller medlemmene av en gruppe fra en annen". (Geert Hofstede, 1980)  Hofstede definerer bl.a. 4 kulturdimensjoner: 

1) Maktavstand; i hvilken grad et folk i et samfunn forventer og aksepterer en ujevn fordeling av status og makt).  
2) Individualisme vs. Kollektivisme; i hvilken grad folk i et samfunn skal ta vare på seg selv eller blir tatt vare på og integrert i en gruppe.
3) Maskulinitet vs. Femininitet; I hvilken grad samfunnet er preget av harde eller myke verdier. Preferanse for heroisme, måloppnåelse, pågåenhet og materiell suksess, i motsetning til preferanser for likestilling, sosiale relasjoner og livskvalitet. 
 4) Toleranse for Usikkerhet; i hvilken grad folk  i et samfunn føler seg truet av usikkerhet, ustabile roller og tvetydighet og prøver å unngå slike situasjoner.

- Hva synes du om hva nordmenn står for i forhold til disse kulturdimensjonene og hvordan påvirker det deg?  
- Opplever du deg selv lik eller forskjellig fra din opprinnelseskultur på disse dimensjonene? Dette er noen av refleksjonene vi skal gjøre idag, oppmuntret Tonje.
 
25 Global Future deltakere med 20 forskjellige kulturelle baktepper og globale erfaringer fra studiesteder eller jobber er en god referansegruppe når kulturdimensjoner diskuteres.
 
- Her er det så mye mangfoldskompetanse at hvis dette var et produkt, ville gruppen vært markedsledende, påpeker Torhild Hallre, prosjektleder for Global Future i NHO Oslo og Akershus. Vi ønsker at flere NHO-bedrifter får innblikk i hva deltakerne representerer av flerkulturell forståelse og kunnskap. Det kan gi betydelig fortrinn i mange forretningsmessige sammenhenger. 
 
Vil du vite mer om Global Future og hvordan du kan bli mer kjent med deltakerne, følg oss på www.nho.no/osloogakershus eller ta kontakt med Torhild Hallre.