Mangfoldsledelse

Super på mangfoldsledelse?

Hva er mangfoldsledelse i ditt hode eller i din organisasjon?

Publisert 17.06.14

Global Future

Er forskjellige kulturer noe som fremmer eller hemmer vekst og innovasjon i din organisasjon? Har du vurdert hvor og hvordan mangfoldet av mennesker og ikke minst tanker og ideer skaper merverdi akkurat hos dere?  

NHOs Global Future program favner høyt utdannede ledertalenter fra alle kontinenter som ønsker å bidra med enda mer i norsk arbeidsliv. De bor her, jobber her, snakker norsk og har svært mye kompetanse. Til nå har mer enn 600 deltakere nasjonalt deltatt i Global Future. De utgjør en stor og klar stemme i debatten om mangfold. Forsiktig sagt har Norge mer å gå på for å la fantastiske ressurser komme til uttrykk og anvendelse i norsk arbeidsliv.         

I Global Future har vi diskutert mye nettopp rundt hvordan begrepet mangfold lever sitt liv i norske organisasjoner. Vi hører og ser mange fine ord om ambisjoner og visjoner der mangfold knyttes til det positive på høyt plan.  Hvordan iverksettes disse ambisjonene?  Her er noe til refleksjon i din ledergruppe;

Ingenting kommer fra ingenting, så forutsetningen er at mangfold allerede er på din dagsorden, men så;

1)      Er det virkelig forankret i ledelsen? Vokser det samtidig fra bunnen? Har dere samme visjon både innad og utad – og i alle nivåer?  Er verdiene om mangfold formulert og synliggjort? Knyttes de til organisasjonens virksomhetsstrategi? Hvor gir de ekstra styrke?

2)      Må vi eller vil vi? Hvilken drivkraft styrer arbeidet?  Du vil ha tak i de beste, men hvor letes det?  

3)      Er vi egentlig klar over hva vi har av forskjellige kulturer i vår organisasjon og hvilke synergier vi kan få ut av det? Skaper vi relasjoner på tvers? Har vi Bli-kjent-aktiviteter for å unngå kulturfeller og stereotype holdninger?

4)      Holdning påvirker handling – handling påvirker holdning! Er vi så opptatt av ikke å gjøre de gale tingene, at vi ikke gjør nok?

5)      Har vi praktiske tiltak eller prosjekter internt der mangfold og forskjellighet er svaret for å lykkes? Synliggjør vi våre gevinster ved vårt mangfoldige arbeidsmiljø? Hva gjør vi sammen i vår forskjellighet, som det ikke hadde vært mulig å gjøre hver for seg?

6)      Hvordan stimulerer vi utvikling og nettverk – på tvers?  

Hvis bare halvparten av dette er implementert i din organisasjon, så er dere virkelig supre på mangfoldsledelse! 

Vil du vite mer om Global Future, resultater fra programmet eller hvor du finner denne kompetansen, ta kontakt med ditt regionale NHO-kontor!