Tunisia open for business

Delegasjon fra Tunisia i dialog med norsk næringsliv og interesseorganisasjoner

Ambassadør Arild Øyen og Ambassadør Sihem Seltene sammen med Hager J. Bjørnstad ved den tunisiske ambassaden. Hager er Global Future deltaker i Oslo og Akershus. Foto: NHO

Publisert 27.03.14

Oslo og Akershus, Global Future

-Det er en glede at seminaret ble en suksess, sier Global Future deltaker Hager Jemli Bjørnstad som er Trade and Commerce Advisor ved den tunisiske ambassaden i Oslo. Mange nøkkelpersoner som ivrer for å vise at Tunisia er open for Business for norske interessenter kunne møte hverandre her og det er nyttig for alle.

Norwegian-African Business Association (NABA) og Tunisia's ambassade var vertskap sammen med NHO. Både utenriksdepartementet v/statssekretær Morten Høglund og tilsvarende fra Tunisia, Anouar Ben Khlelifa innledet seminaret og svarte på spørsmål. Forretningsmuligheter særlig innen sektorene IT og kommunikasjon, fornybar energi, agri- og aquakultur ble belyst.

Hager J. Bjørnstad er en av 30 Global Future deltakere i Oslo og Akershus og har hele tiden ivret for å fremme sitt opprinnelsesland og muligheter der. Hun tillegger deltakelse i Global Future stor betydning som katalysator i å oppnå mer i dette arbeidet. -Målet mitt har vært å bidra til å synliggjøre forretnings-muligheter og bygge næringslivsbroer mellom disse to landene, sier hun.

-Global Future har hjulpet meg til å bedre forstå hvordan norske bedrifter og næringslivsorganisasjoner arbeider. Tidligere arbeidserfaringer og konsulentoppdrag i Norge, hadde gitt meg et innblikk. Global Future har gitt meg et bredere bilde, et "adgangskort"og ikke minst tilgang til et viktig nettverk som jeg ikke hadde fra før. Jeg forstår lettere forskjellene fra næringslivskultur i fransk og britisk forretningsliv, som jeg kjenner fra tidligere.

-Global Future var derfor en viktig utløsende faktor for å få vist frem mulighetene i det tunisiske og nord-afrikanske markedet. Nå er dialogen igang og flere konkrete ideer diskuteres videre. Det er spennende, avslutter Hager J. Bjørnstad.

Mer info om NABA www.norwegianafrican.no
Den tunisiske ambassaden i Oslo www.tunisiaamb.no
Mer om Global Future programmet; kontakt Torhild Hallre, NHO Oslo og  Akershus. www.nho.no/globalfuture