Kompetanse

NHO Oslo og Akershus medlemsbedrifter trenger kvalifiserte medarbeidere, særlig innen yrkesfag og realfag. Vi jobber med å øke rekrutteringen til disse fagene.

Nyheter

 • Vil ha flere med fagskoleutdanning

  Bedriftene i Akershus har et stort behov for å ansette folk med fagskoleutdanning. Hvis flere skal velge å utdanne seg ved fagskolene, må de framstå som like attraktive som universiteter og høyskoler.

  30. august 2016
 • Velg yrkesfag!

  Fagarbeidere og ingeniører står øverst på ønskelisten til næringslivet i vår region. Men altfor få ungdommer velger yrkesfag.

  17. februar 2016
 • Ber om innspill til yrkesfagmelding

  Oslos byråd for oppvekst og kunnskap ber næringslivet om råd når kommunen skal lage en egen yrkesfagmelding. I begynnelsen av april tar NHO Oslo og Akershus byråden med til flere lære- og kunnskapsbedrifter i byen.

  31. mars 2016
 • Bilmekanikere med kundekontakt gir fornøyde kunder

  Når du leverer inn bil til reparasjon hos Bilia Personbil møter du den mekanikeren som skal reparere bilen, ikke en kontormedarbeider på kundemottak. Direkte kontakt med mekanikeren gir både mer fornøyde kunder og mer fornøyde ansatte.

  28. januar 2016
 • Næringsbachelor etter tysk modell?

  Tysk næringsliv utdanner sine folk i samarbeid med høgskolene. Bedriftene tar på seg deler av opplæringen i utdanningsløpet fordi de ser at dette gir dem relevant kompetanse i den andre enden.

  25. februar 2016
 • Fremtiden krever ny kompetanse

  I digitaliseringens tidsalder må alle arbeidstakere løfte kompetansen sin. Norge trenger flere kreative realister og teknologer for å lykkes i fremtidens arbeidsliv.

  6. januar 2016