Høyskolen i Oslo og Akershus på 3. plass

NTNU "utklasser" de andre ingeniørutdanningsinstitusjonene. Kandidater fra de små høyskolene er lite ettertraktet av NHOs medlemsbedrifter.

Publisert 19.03.15

Kompetanse og fagopplæring

Dette understreker viktigheten av færre og mer slagkraftige enheter innen U/H sektoren.

Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus kommer som nummer to og tre. NTNU har imidlertid dobbelt så høy "rating" som disse to til sammen.

– Det er et fortsatt stort behov for ingeniører, fagarbeidere og folk med fagskoleutdanning. Spesielt innen bygg, elektro og teknisk produksjon, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

– Et av de store målene med utdanningssystemet er at det skal svare på det arbeidslivet og næringslivet trenger. Jeg tror vi skal klare å levere kompetansen næringslivet etterspør, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Les mer om NHOs kompetansebarometer her