Realfag 2015

– Vi vet at rådgivere i skolen, sammen med foreldre og venner er viktige påvirkere i ungdoms utdanningsvalg. Derfor jobber vi målrettet med informasjon rettet mot skolerådgivere, sier Eli Boran i NHO Oslo og Akershus.

Tett på realfagene: Statssekretær Birgitte Jordahl, Kunnskapsdepartementet

Publisert 06.11.15

Oslo og Akershus, Kompetanse og fagopplæring

Muligheter med realfag
200 rådgivere og realfagslærere var samlet til årets realfagskonferanse hos NHO 5. november. NHO Oslo og Akershus samarbeider med Norsk olje og gass og Rådgiverforum Oslo om å formidle muligheter med realfag.

Refleksjon
Kristin skogen Lund åpnet konferansen med å fortelle om Næringslivets behov for teknologi - og realfaglig kunnskap. Naturfagsenterets Kari Beate Remmen har forsket på hvordan andre læringsarenaer enn klasserommet kan integreres i undervisningen. Konklusjonen er krystallklar. Det er bedre å gi elevene oppgaver som utfordrer til å reflektere og bruke kunnskap, enn å stimulere til memorering av kunnskap. Nettopp dette er essensen i realfagssatsingen Lektor2, sa Kristine Bakkemo Kostøl, Prosjektleder for Lektor2-ordningen, hvor fagpersoner fra bedrifter er gjestelærere og gir realistiske oppdrag til elevene, slik at de får oppleve hvordan realfag brukes i arbeidslivet.

Kompetanse – en investering
- Når du er ferdig utdannet, det er da læring begynner, sa Tone Rognstad, HR-direktør i Statoil. Hun understreket at kompetanse er en investering både i opp- og nedgangstider. Langsiktig satsing på realfagene er viktig. Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Norsk olje og gass snakket om kostnadsutvikling, oljepris og betydningen olje og gassindustrien har for norsk økonomi. Selv om vi kutter kostnader og har en lav oljepris, så vil vi fortsette å produsere olje- og gass i minst 50 år frem i tid. Dette vil gi mange arbeidsplasser i fremtiden. Det er særlig teknologer og realister som trengs for å løse fremtidens energiutfordringer. Runar Rugtvedt fra Norsk Industri ga mange spennende eksempler på teknologioverføring mellom bransjer. Vegard Nedrevåg fra Technip presenterte samarbeidet med Kuben videregående skole på studiespesialisering teknologilinjen, hvor elevene får ambisiøse og realistiske oppdrag som blir tatt på alvor.

Tett på
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la 19. august frem regjeringens nye realfagsstrategi – «tett på realfagene». Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordal var tilstede og fortalte om innholdet i strategien, før årets foreleser på Høgskolen i Oslo og Akershus, Jostein Riiser Kristiansen fortalte om hvor universelle og anvendbare realfagene er - fra galakser til gravemaskiner.

Se hele programmet her