Hvem står bak

Publisert 10.12.13

Leverandørutvikling

I 2010 ble NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling etablert.

Regionalt program for leverandørutvikling – Hovedstadregionen er en av flere regionale arenaer i det nasjonale programmet. Det arbeides aktivt med å forankre leverandørutvikling i kommunale og statlige planer/strategier, samt å spre kompetanse og erfaringer fra pilotarbeidet. 

Programmet er forankret i Regionalt innovasjonsprogram (RIP) i Oslo og Akershus.
Prosjektansvarlige  er NHO Oslo og Akershus , programmets partnere er Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, LO Oslo og Akershus, Veidekke, Østfold fylkeskommune, Undervisningsbygg KF og KS Oslo, Akershus og Østfold, Difi, Nittedal kommune og Bærum kommune.
 

Pilotprosjekter i programmet:

Oslo kommune: Omsorg +
Oslo kommune: Inkontinensprodukter
Oslo kommune: Registreringsverktøy i helse – og  
                              omsorgssektoren

Oslo kommune: Informasjonsrådgivning og medietrening
Oslo kommune: Renovasjonsetaten
Undervisningsbygg: Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg
Østfold fylkeskommune: Miljøvennlige transportløsninger

 For mer informasjon om
dialogkonferanser og pilotprosjekter