Programmets rolle

Publisert 10.12.13

Leverandørutvikling

  • pådriver og støttespiller for at piloter indentifiseres, iverksettes og at dialogaktiviteter gjennomføres i partnerskapet. Ved gjennomføring av dialogaktivitetene bistår programmet med å mobilisere regionale leverandører, FoU miljøer/utviklingsaktører og bransjenettverk

     
  • Pådriver  for å spre kunnskap og kompetanse om smartere innkjøp

     
  • Synligjøre gevinster og resultater av arbeidet med pilotprosjektene