Årets vinner av Anskaffelsesprisen for innovasjon

Oslo kommune med Omsorg +. Prisen ble delt ut under middagen på årets store Anskaffelseskonferanse i regi av Difi. Juryens begrunnelse: Virksomheten har stimulert markedet til å utvikle en plattform for smarthus- og velferdsteknologi for omsorgssektoren.

Publisert 19.11.14

Leverandørutvikling

Prosjektet har bidratt til å forankre innovative anskaffelser som et strategisk virkemiddel i kommunens utviklingsarbeid.

Anskaffelsen ble gjennomført med særdeles god behovsavklaring, utstrakt dialog med markedet og med et nært samarbeid mellom fagmiljøer og innkjøpsfunksjonen.

Virksomheten har vist hvordan en innovativ innkjøpsprosess kan gi bedre løsninger for brukere, pårørende og ansatte. Prosjektet har plassert Norge som et foregangsland innenfor innovative anskaffelser, og har vist Europa hvordan innkjøpsfunksjonen kan legge til rette for å tilpasse ny teknologi til eldre menneskers behov.

Kilde: Difi