Dialogkonferanse om trygghetsskapende teknologi

Bærum og Asker kommune kommune inviterer sammen med Leverandørutviklingsprogrammet til dialogkonferanse vedrørende anskaffelse av trygghetsskapende teknologi

Publisert 19.08.15

Leverandørutvikling

Dialogkonferansen omhandler anskaffelser av  responssentertjenester, digitale trygghetsalarmer og annen digital trygghetsskapende teknologi

  • her vil kommunene orientere om behov, utfordringer og tanker om videre gjennomføring av prosess
  • kommunene ønsker å få innspill fra markedet på disse utfordringer, bl.a. gjennom etterfølgende en til en-møter.
  • her gis leverandørene mulighet til å påvirke / gi innspill til hva som blir viktig for å lykkes med denne anskaffelsen

 Sted: Næringslivets Hus , Middelthuns gate 27 Majorstuen

Invitasjon finner dere her
Påmelding

Veiledende kunngjøring