Leverandørutviklings- konferanse om hydrogen i Lillestrøm

Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Nasjonalt program for leverandørutvikling, OREEC og Norsk Hydrogenforum inviterer til konferanse 11. november 2015 - med fokus på næringsutvikling innen det som kan bli Norges neste industrieventyr!

Publisert 09.10.15

Leverandørutvikling

2015 ser ut til å bli et meget viktig år for utviklingen mot lav- og nullutslippstransport. En rekke store nyheter om modning og utvikling av både hydrogenkjøretøy og tilhørende infrastruktur siste året har vekket oppsikt og blitt en viktig del i diskusjonen om kommende nye løsninger.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har som mål å være internasjonalt ledende i bruk av hydrogen til transport. En hydrogenstrategi vedtatt i 2014 setter høye ambisjoner for satsingen, og flere viktige pilotprosjekter er gjennomført de siste årene. Satsingen har blant annet resultert i fem hydrogenstasjoner og flere hydrogenbiler og –busser i regionen, og bidratt til at å styrke kompetansen til regionens bedrifter og forskningsinstitutter. Flere nye stasjoner og flåteaktiviteter er under planlegging.

Arbeidet i Oslo og Akershus danner utgangspunktet for en større nasjonal satsing på bruk av hydrogen som drivstoff. Dette skaper store muligheter for næringslivet, nasjonalt og internasjonalt. Større engasjement nasjonalt vil også gagne satsingen i hovedstadsregionen. På leverandørkonferansen gis det gode eksempler som viser potensialet for næringsutvikling på et område som kan bli Norges neste industrieventyr!

Konferansen arrangeres av Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Nasjonalt program for leverandørutvikling, og OREEC, i samarbeid med Interreg-prosjektet Blue Move og Norsk Hydrogenforum. Arrangementet finner sted på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Link til programmet finnes her. Programnettsiden med kommende oppdateringer finnes her.

Gratis deltakelse. Påmeldingsfrist 20. oktober. Meld deg på her!

Skulle du ha spørsmål, ta gjerne kontakt med meg. Vil du vite mer finnes flere spennende hydrogennyheter på www.hydrogen.no.