Lær av andre

Nasjonalt program for Leverandørutvikling inviterer til minikonferanse 17. mars - en arena for kunnskap, erfaringsutveksling og nettverksbygging i innovative offentlige anskaffelser.

Publisert 25.02.15

Leverandørutvikling

Nasjonalt program for leverandørutvikling med KS og Difi har arrangert 3 studieturer. Studieturene har vært i Amsterdam, London og Helsinki – målet med studieturene har vært å lære hva andre land har oppnådd med arbeidet innovative offentlige anskaffelser.

Vi har kommet godt i gang i Norge også, programmet har fra 2010 til 2014 gjennomført 40 pilotprosjekter og i januar 2014 gjennomførte vi en Erfaringskonferanse for over 100 deltakere.

Vi har fått mange tilbakemeldinger der dere ønsker en møteplass for kunnskap, erfaringsutveksling og nettverksbygging – og det å høre direkte fra de som har gjennomført en innovativ offentlige anskaffelse gir læring.

Vi ønsker nå å invitere dere til en Minikonferanse 17. mars  kl. 09.00 i KS sine lokaler i Oslo. Se invitasjon for program og påmelding.