-Dere dekker et stort behov

De med hull i CV-en, som får jobb gjennom Ringer i vannet, og rammebetingelser for bemanningsbransjen var tema da statsminister Erna Solberg i dag besøkte Lenas HelsePersonell i Oslo.

#205

Heidi Andersson, Erna Solberg og Lena Owrum Vonka Fotograf: Baard Fiksdal

Publisert 07.09.17

Oslo og Akershus

- Bemanningsbransjen er springbrett til fast jobb og viktig for å få en fot innafor. De som vil forby bransjen møter motstand hos meg, sa Erna Solberg. - Dere dekker et stort behov, sa Solberg til de ansatte hos Lenas HelsePersonell.

Statsministeren fikk i dag møte Heidi Andersson (38) som var ute av arbeidslivet i lang tid på grunn av sykdom, som omskolerte seg og som nå i halvannet år har hatt fast jobb som kurskoordinator hos Lenas HelsePersonell gjennom Ringer i vannet.

- Hvilken hjelp fikk du av NAV? spurte Erna Solberg.

- Det viktigste var at NAV satte meg i kontakt med arbeid og inkluderingsbedriften Karea-Varbas (nå Spir). De var gode til å finne riktig arbeidsgiver for meg. Karea-Varbas var meget viktig i en periode av mitt liv da selvtilliten var liten, svarte Heidi Andersson.

Rammer de svakeste

Erna Solberg hadde satt av en time til å spise lunsj i bedriften og lyttet til utfordringene. Daglig leder og gründer Lena Owrum Vonka fortalte engasjert.

- Forslaget om å tvinge bransjen til å betale lønn mellom oppdrag vil ramme de aller svakeste. I vår virksomhet er det først og fremt mange innvandrerkvinner som vi da ikke ville kunne gi jobb til av økonomiske grunner, sa Lena Owrum Vonka og møtte forståelse hos Erna Solberg. Det er blant annet 70 kvinner med innvandrerbakgrunn som jobber som vikarer i Lenas HelsePersonell.

Lena Vonka brenner for Ringer i vannet. I skrivestua har hun 25 ansatte som særlig tar seg av journaler for sykehus. Noen av dem har fått jobb gjennom NHO-prosjektet Ringer i vannet. Se eksemplet Nils (langsomt blir livet ganske bra).

-Jeg har engasjert meg sterkt i å få folk som sliter inn i arbeid som de kan mestre og utvikle seg i. Vår skrivestue egner seg særlig godt fordi man her kan jobbe i sitt eget tempo og skjermes for stress. Det er viktig for folk som har angst eller andre problemer. Disse stillingene er avhengig av lønnstilskudd fra NAV, for at vi ikke skal tape penger på å ha vedkommende hos oss, sa Vonka.

Lenas HelsePersonell AS

Lena Owrum Vonka har drevet bemanningsbedriften Lenas HelsePersonell siden i 1998. Virksomheten er medlem av NHO Service og spesialisert på utleie av sekretærer og annet personell, særlig til legesentre og tannleger. Vonka har også datterselskapet Cefalon AS som består av to avdelinger. Den ene holder kurs for helsepersonell. Den andre avdelingen utfører skrivetjenester, som først og fremst tar seg av pasientjournaler for sykehus over hele Norge. Mer her

Ringer i Vannet

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Man kartlegger bedriftenes behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. Mer her