1 om dagen

Fra 1. september ringer NHO ansatte på regionkontoret i Oslo og Akershus til et medlem hver dag.

Publisert 01.09.14

Oslo og Akershus

Vi er opptatt av å bli bedre kjent med medlemmene som vi ikke har så nær kontakt med og for å få tilbakemelding på hvordan vi kan gjøre en bedre jobb for bedriften. - Vi har som mål å ha kontakt med 25% av medlemmene gjennom året, det er ca 1200 bedrifter. De vi ikke når på medlemsmøter, bedriftsbesøk og i andre sammenhenger, forsøker vi å kontakte på telefonene. På denne måten håper vi å få flere og mer fornøyde medlemmer, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.  

Hensikten med telefonsamtalen er å lytte til innspill fra bedriften, gjøre det kjent at NHO har et regionkontor i Oslo og Akershus og undersøke om bedriften benytter seg av medlemsfordelene. Vi inviterer også til våre møteplasser med aktuelle og matnyttige temaer for bedriftene. Møteplassene er også en mulighet til å bygge nettverk på tvers av bransjer. Ønsker du at vi skal ringe eller besøke  din bedrift? Send epost til nina.solli@nho.no.