3 gode grunner til å bli lærebedrift

Det finnes mange gode grunner til å bli lærebedrift. Her har vi samlet noen av de beste.

Som lærebedrift tar dere et stort samfunnsansvar og gir unge og voksne viktig kompetanse som landet vårt trenger. Illustrasjonsfoto. 

Publisert 08.06.15

Oslo og Akershus, Kompetanse og fagopplæring

1.     Skreddersydd rekruttering
Som lærebedrift har du mulighet til å skreddersy bedriftens framtidige kompetanse gjennom opplæring og oppfølging i læreperioden. 95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere  på. Bedriften er  ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter endt læretid, men flertallet av lærebedriftene gjør det.

2. Ny kunnskap inn i bedriften
Lærlinger tilfører norske bedrifter ny kunnskap og ferske øyne. Kunnskapen kommer både gjennom lærlingen selv, men ikke minst gjennom kurs og faglig påfyll som bedriftenes instruktører og faglige ledere får delta i. Dessuten er det å være lærebedrift, og eventuelt mesterbedrift, et kvalitetsstempel som gir kundene trygghet.

3. Lønnsom investering
Det tar tid før alle nyansatte er lønnsomme. Dette gjelder også lærlinger, men på sikt bidrar lærlingen til verdiskaping. Lærebedriften mottar også et lærlingtilskudd på i overkant av 127 000 kroner, fordelt over 24 måneder, per lærling. Gjennom lærlingklausuler i offentlige anskaffelser kan det også bli mer lønnsomt å være lærebedrift når man skal konkurrere om offentlige anbud. Lærlingordningen er derfor en lønnsom investering og en langsiktig måte å rekruttere på.

Tenk utradisjonelt
Lærebedriftene tar et stort samfunnsansvar som gir unge og voksne fagutdanning. Mange bedrifter er kjent med de tradisjonelle yrkesfagene, men ikke alle vet om muligheten til  å ansette lærlinger i andre roller eller på andre fagområder. Kanskje kan bedriften ta inn en lærling innen logistikkfag, IKT, salg, eller kontor- og administrasjon?

 Hvordan bli lærebedrift?
Det er ikke vanskelig å bli lærebedrift, men godkjenningen forutsetter at din virksomhet har relevante arbeidsoppgaver for lærlingen. I tillegg kreves det også at bedriften har en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret.

Les mer om betingelser og om hvordan bli lærebedrift:
Akershus fylkeskommunes nettsider:

Oslo kommunes nettsider:

Se også informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider:  og på www.larlingloftet.no