4 milliarder kroner å slåss om på Øvre Romerike

-Kommunene på Øvre Romerike kjøper årlig inn varer og tjenester for 4 milliarder kroner. Vi må utnytte disse innkjøpene slik at de skaper innovasjon og regional utvikling samtidig som innbyggerne får bedre tjenester.

#205

Gørill Horrigmoe Foto: Moment Studio Fotograf: Moment Studio

Publisert 10.10.16

Oslo og Akershus, Leverandørutvikling

Bedriftene skal vinne flere kontrakter, offentlige virksomheter skal kunne spare penger og innbyggerne skal få bedre tjenester. Intet mindre er NHOs mål med konferansen "Smartere innkjøp på Øvre Romerike" 27. oktober.

-Vi skal få bedrifter og det offentlige til å snakke bedre sammen og komme fram til bedre innkjøpsløsninger, sier prosjektleder Gørill Horrigmoe i NHO Oslo og Akershus og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Ved at både bedrifter og offentlig sektor blir bedre på innkjøp, kan det føre til mer innovative innkjøp. Undervisningsbygg i Oslo og Etat for utbygging i Bergen kommune fikk leverandører til å utvikle nye løsninger for ventilasjonen i skolebyggene, nettopp denne løsningen kan spare norske kommuner for 21-26 milliarder korner i rehabiliteringskostnader, og elevene får et bedre inneklima.

-En rapport fra analyseselskapet Menon viser at ingenting slår innovative offentlige anskaffelser som virkemiddel når det gjelder å skape innovasjon blant leverandørene. Rapporten viser at det skapes seks ganger mer innovasjon når det offentlige stiller krav om nye løsninger, enn når de ikke gjør det, sier Horrigmoe.
-Risikoredde ledere kan selvfølgelig være bremseklosser fordi de velger kjente og ofte gammeldagse løsninger når de skal anskaffe noe til innbyggerne sine. Det er dumt fordi gjennom god dialog med leverandørene og tydelige krav til nye løsninger kan være med på drive fram innovasjon og bedre løsninger for innbyggerne. Leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser kan bli et av de viktigste verktøyene for næringsutvikling på Øvre Romerike sier regiondirektør Nina Solli.

Hva er leverandørutvikling?
I løpet av fem år og 40 pilotprosjekter har NHO, KS og DIFI utviklet metoden for innovative offentlige anskaffelser gjennom "Nasjonalt program for leverandør utvikling".
Innovative anskaffelser er en vinn-vinn-løsning der offentlig sektor kjøper varer og tjenester som både leder til innovasjon hos private leverandører og bedre løsninger for det offentlige. Poenget er å skape en god dialog mellom innkjøpere og mulige leverandører før anbudsdokumentene skrives.