BEST-konferansen

Best på å handle smart

NHO ønsker mer innovative offentlige innkjøp. Til det kreves bestillerkompetanse, risikovilje og god ledelse, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Hovedstadsregionen kan bli best på å handle smart.

Publisert 18.02.14

Oslo og Akershus

Kristin Skogen Lund  innledet på BEST-Konferansen 2014.   Temaet på konferansen var hva skal til for å lykkes, og hvordan kan vi utvikle Osloregionen til en kraftfull arena for regionalt og internasjonalt næringsliv. NHO Oslo og Akershus m.fler inviterte alle som er opptatt av utvikling i Osloregionen med særlig vekt på næringsutvikling til Næringslivet Hus. Hit kom kommune- og fylkespolitikere, offentlige ansatte, næringslivsledere og akademia.

Skogen Lund fokuserte på kompetanse, risikovilje og ledelse. Dette er tre områder der det er mulig å ta grep, dersom vi ønsker en mer innovasjonsfremmende offentlig sektor. Innovative innkjøp betyr at det offentlige etterspør nye, fremtidsrettede løsninger som leverandøren må utvikle, eventuelt sammen med den offentlige oppdragsgiveren.

 

Kontakt oss

Nina Solli

Regiondirektør

NHO Oslo og Akershus

Nina.Solli@nho.no
Telefon
97662773