Mentoring

Mentoranledning

Nå har du mulighet til å bli mentor for en Global Future deltaker

Fra venstre: Helge Qvigstad og Paal Leveraas, mentorer i kull2. Foto: T. Hallre

Publisert 18.12.14

Oslo og Akershus, Global Future

I januar starter vi kartleggingen av mentorkandidater for det nye kullet av Global Future deltakere i vår region.  Vi lar 25 ledere i næringsliv eller offentlig virksomhet følge sin deltaker i 12 måneder (fra og med mars 2015).

- En mentorrelasjon er lærerikt for begge parter og i Global Future sammenheng opplever vi at flere bekjentskap utvikles til å bli nære vennskap, sier Torhild Hallre, prosjektleder i NHO Oslo og Akershus.  - Det er ikke et premiss, men deltakerne er så inspirerende personer med så imponerende bakgrunn at dette ofte skjer. Global Future deltakere er førstegenerasjons-innvandrere med høy faglig kompetanse og gode norskkunnskaper.  De vil alle bidra mer og har ambisjoner om større ansvar og påvirkning.  Mentoring er en viktig del av programmet og betyr mye for hver enkelt deltaker.   

- Jeg har hatt god dialog med min adept og er meget imponert over hans intellekt og modenhet.  Vi har mange gode samtaler og jeg lærer også mye av han! (Mentor i kull2.)

Nå starter mentorjakten.  Vil du være med eller vite mer om mentorrollen i Global Future, ta kontakt med Torhild Hallre.