Oslo kommune = klima-changemaker

- Næringslivet har tatt en ny posisjon. Vi venter ikke lenger på klimaforhandlinger. Nå setter vi selv krav til leverandørene. Tom Lindberg, i firmaet ECOHZ, har stor tro på at Oslo kommune kan bli en klima-changemaker.

Publisert 19.06.15

Oslo og Akershus

- De siste årene har vi sett en endring. Nå er det næringslivet som setter krav og ikke omvendt. Dette driver bedrifter til å flytte klimaarbeidet fremover. I vårt firma ser vi at dette både engasjerer og inspirerer, sa administrerende direktør Tom Lindberg. Han har stor tro på det arbeidet som Oslo kommune har satt i gang. - Oslo kommune som innkjøper har en enrom kraft, mener Lindberg.  

Trenger næringslivet
Rundt 65 NHO bedrifter i Oslo og Akershus fikk høre at byrådsleder Stian Berge Røssland har planer om å gjøre Oslo til en av verdens smarteste og mest miljøvennlige byer. Innen 2013 skal utslippene av klimagasser halveres og innen 2050 skal det være nullutslipp.

- For å nå disse målene er kommunen avhengig av næringsliv og befolkning. Oslo gjør anskaffelser for ca 17 milliarder årlig. Ved å sette høye miljøstandarder bidrar vi til å skape et marked for nye løsninger, sa Røssland, og kom med flere eksempler på hvordan kommunen jobber.

Innovativ anskaffelsesprosess
- Innkjøpspolitikk har vært et viktig redskap for å fase ut oljefyring fra kommunale bygg og sørge for at alle kommunens rundt 1000 biler er elektriske innen utgangen av dette året, sa Røssland.  

- Vårt biogassanlegg på Nes i Romerike er del av Oslos helhetlige
avfallssystem. Ved anlegget produseres biogass og bio-gjødsel av Oslos matavfall. Her brukte vi en innovativ anskaffelsesprosess hvor leverandører først ble pre-kvalifisert og hvor det deretter var forhandlinger om løsningen. Anlegget vi endte opp med å bygge fikk Forskningsrådets innovasjonspris i 2012.

- Vi ønsket også at våre 75-80 avfallsbiler skulle kjøre på klimavennlig biogass. Før vi la ut forrige anbud for seks år siden, viste vår markedsundersøkelse at bare én tilbyder kunne levere biogassbiler. Biogass ble imidlertid satt som et krav, sammen med andre miljøkriterier som lave støynivåer og krav til dekk.
Vi endte opp med to tilbydere, hvorav en tidligere hadde fortalt kommunen at de ikke kunne levere biogassbiler. Dette illustrerer hvordan kravsetting bidrar til å utvikle markedet for miljøvennlige løsninger.

Næring for klima
Oslo kommune, NHO Oslo og Akershus og flere ander aktører har gått sammen om initiativet "Næring for klima".

- Dette møtet er et ledd i arbeidet, sa Nils Huseby, styreleder i NHO Oslo og Akershus, ved oppstarten av møtet.
- Næringslivet vil bidra og vi ønsker at så mange som mulig skal knytte seg til Næring for klima, sa han.

Les mer om Næring for klima