Akershus har Landsbystruktur

Norge har ikke tradisjon for å bygge urbant, påpeker Rolf Røtnes, direktør i DAMVAD. I denne regionen er det kun Oslo som er attraktiv for kunnskapsbaserte virksomheter.

Rolf Røtnes, samfunnsøkonom og direktør i DAMVAD: Norge blant landene i Europa med lavest befolkningstetthet.

Publisert 06.03.15

Oslo og Akershus, Samferdsel, Årskonferanse

Bedrifter klumper seg i sentrumssoner. Noen av de store omliggende kommunene rundt Oslo har potensiale for å tiltrekke seg kunnskapsbaserte virksomheter. Mange vil også bo landlig. Ser vi på tettstedene i Akershus, er det en landsbystruktur. Det er store produktivitetsgevinster av at vi bor tettere. Norge blant landene i Europa som har minst tetthet.

"Alle" pendler til Oslo
Det er en tett sammenheng mellom veksten i næringslivet og befolkningsveksten i regionen. Folk ønsker å bo i nærheten av jobben. Vi må bo tettere. Osloregionen har en betydelig sterkere befolkningsvekst enn næringsvekst. Eneste utpendling fra Oslo er Bærum. For øvrig er det primært innpendling til Oslo sentrum. De næringene hvor sysselsettingen vokser mest er i byene:  Helse og omsorg, og kunnskapsbasert tjenesteyting. 

Hva kjennetegner attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner i Europa?

  • Stor andel høyt utdannet arbeidskraft
  • Konkurransedyktige og spesialiserte virksomheter
  • God tilgjengelighet (persontransport)
  • Høy befolkningstetthet

Også en byregion må være innovativ. Næringsutviklingen betyr mye for befolkningsutviklingen. I gode bo og arbeidsmarkedsregioner møtes mennesker ansikt-ansikt. De har en lokal stolthet og identitet, effektiv persontransport og gjerne et universitet.