Arbeidsliv for framtiden

Er det plass til oss alle i framtidens arbeidsliv? Og hva er i så fall alternativet?

Publisert 16.02.16

Oslo og Akershus

Slike spørsmål ble stilt med litt forskjellig utgangspunkt på NHO Oslo og Akershus frokostmøte i Bærum kulturhus. Første innleder økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe hadde ledet arbeidstidutvalget. De øvrige innlederne var Simen Markussen fra Frisch-senteret, Kristian Eriksen fra Jobzone og Stefan Heggelund fra Høyre.

Jobbe mer enn i dag?

-Arbeidstidsutvalgets mandat var en gjennomgang av Arbeidsmiljøloven. Hensikten var å myke opp, rydde opp og å komme med forslag som er mer tilpasset det nye arbeidslivet. For eksempel er det i dag ulovlig å ta fram pc-en og jobbe et par timer etter klokka ni om kvelden, noe mange av oss jo gjør, sa utvalgets leder Ulltveit-Moe.

Andre viktige premisser fra utvalget var å få til en enklere lov som kan etterleves. Utvalget foreslo ikke å øke den ukentlige eller daglige arbeidstiden, men Ulltveit-Moe mente at vi må øke sysselsettingsandelen ut fra et finanspolitisk perspektiv.

-Det kan skje ved at de som er i jobb jobber flere timer, ved at de som jobber deltid går over til å jobbe heltid eller ved at flere aktiviseres og kommer over i arbeid, sa Ulltveit-Moe og overleverte stafettpinnen til neste innleder, Simen Markussen fra Frisch-senteret.

Utenforskapet

- Mange står utenfor arbeidslivet. Oppskriften på å få et bedre liv er å få seg en jobb. Vi kan ikke fortsette å betale folk for å gjøre ingenting. Hovedsporet ut av arbeidslivet i dag går via en diagnose til full uføretrygd. Det er bedre om vi kan skape noen jobber i kommunen som tar i bruk restarbeidsevnen til dem med trøblete livshistorier og huller i CVn, enn at alle skal havne utenfor, mente Markussen.

Kristian Eriksen fra Jobzone fortalte hvordan bemanningsbransjen ivaretar mange som ikke klarer å skaffe seg fast jobb.

-Vi gir folk en sjanse til å prøve seg ut i arbeidslivet. Jobzone mottar mange eposter fra arbeidstakere som har fått en ny sjanse i arbeidslivet og som takker oss for det, sa Eriksen.

Høyres Stefan Heggelund leder det utvalget i Høyre som skal utarbeide ny politikk for å gi mennesker som har falt utenfor arbeidslivet en ny sjanse.

- Minst 650.000 mennesker i arbeidsfør alder står i dag utenfor arbeidslivet og er på helserelaterte ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Andel unge uføre mellom 18 – 29 stiger raskt. Dette er en ond sirkel som vi må bryte. For Høyre er målet at alle som ønsker å arbeide, skal få anledning til det, sa Heggelund.

Ringer i Vannet

- Kommunene har et incentiv for å skyve folk over på statlige budsjetter. Derfor ønsker jeg et belønningssystem til kommuner som tar samfunnsansvar og forhindrer at unge kommer over på trygd, sa Heggelund.

Nina Solli fra NHO var opptatt av å framheve mulighetene til å bruke både bemanningsbransjen men også attføringsbedriftene i arbeidet med å få folk fra trygd til arbeid.

-NHOs prosjekt Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet. Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer helt til jobben. Siden Ringer i Vannet startet i 2013, har NHO samlet om lag 3000 suksesshistorier som bekrefter dette. Dette handler om å skape et mer åpent og inkluderende arbeidsliv. Her gjør bedriftene en viktig jobb, sa Solli.