Årets beste fagbrev i Akershus

Simen Moe fikk i tillegg til fagbrevet sitt, også utdelt statuett og en sjekk på kr 25.000 for årets beste fag- eller svenneprøve i Akershus.   Vi er kjempestolte av Simen, sier leder i Matindustriens Opplæringskontor, Grete Sandvik.

Simen Moe fikk i tillegg til fagbrevet sitt, også utdelt statuett og en sjekk.

Publisert 23.03.15

Oslo og Akershus, Kompetanse og fagopplæring

Høytidelig fag- og svennebrevutdeling
Når lærlingen har avlagt fag- eller svenneprøven mottar han/hun et vitnemål i form av et fag- eller svennebrev. Det ble avlagt ca. 1.500 fag- eller svenneprøver i Akershus i 2014. Akershus Fylkeskommune avholder fag- og svennebrevutdeling en gang i året. Årets arrangement var 19. mars 2015 ved Thon Hotel Oslofjord i Sandvika. Dette er en høytidelig markering hvor alle Akershus sine nye svenner og fagarbeidere mottar sitt fagbrev eller svennebrev.

Fagbrev eller svennebrev
Det er ikke tilfeldig hvilket fag som avsluttes med fagbrev eller med svennebrev. Svennebrevene har røtter i de gamle håndverksfagene. Nyere fag som har sin opprinnelse i gamle yrker har beholdt svennebrevet. For nye fag og for tradisjonsrike fag som først i senere tid er blitt fagutdanninger, utstedes det fagbrev.
Les mer