NHO Oslo og Akerhus Årsberetning for 2014

Vi inviterer med dette NHOs medlemmer i Oslo og Akershus til Årsmøte 6. mars kl 1300

Publisert 02.03.15

Oslo og Akershus

Årsmøtet avholdes - umiddelbart etter NHO Oslo og Akershus Årskonferanse i Næringslivets Hus på Majorstuen.

Innkalling til Årsmøtet er sendt ut til NHO Oslo og Akershus medlemmer i god tid før Årskonferansen/Årsmøtet. Du finner Årsberetningen for 2014 her

Til behandling foreligger:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Fastsettelse av forreningsorden
3. Godkjenning av Årsberetning for 2014
4. Valg av styremedlemmer
5. Valg av representant og observatør til NHOs representanskap

NHO Oslo og Akershus økonomi er underlagt NHO sentralt, og skal ikke behandles på Årsmøtet.

 

 

 

 

Til