Asker og Bærum viser vei på innkjøp

Asker og Bærum kommune skal anskaffe velferdsteknologi for økt trygghet i hjemmet. Nå vil 20 andre kommuner dra lærdom av den jobben Asker og Bærum har gjort.

Publisert 29.01.16

Oslo og Akershus, Leverandørutvikling

De to kommunene har kalt prosjektet Tryggere Hverdag og anskaffelsen skal bidra til tjenesteinnovasjon. Kommunene møttes på en konferanse torsdag denne uken for å lære og komme med innspill.

- Asker og Bærum har nå gjennomført dialog med markedet i anskaffelsen Tryggere hverdag. Mange kommuner har planer om å gjennomføre innovative anskaffelser, men foreløpig er det få som er kommet lenger enn planlegging og møter. Leverandører stiller opp til dialog mange steder, men er utålmodige fordi lite skjer i praksis. Det blir ofte lite business ut av alle møtene. Kommunene trenger hjelp for å komme i gang. De ønsker å lære og bli trygg på denne måten å jobbe på. De fleste av disse kommunene er i gang eller skal i gang med å forberede en innovativ anskaffelse knyttet til velferdsteknologi, sier prosjektleder Gøril Horrigmoe i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Nå legger Nasjonalt program for leverandørutvikling til rette for at flere kommuner kan lære av hverandres erfaringer, og ikke minst av Asker og Bærum som har kommet lengst. Hensikten er å overføre læring, slik at ikke hver kommune behøver å tråkke opp den samme stien og slik at de kommer raskere i gang med anskaffelsen.

Prosessen før en slik innovativ offentlig anskaffelse er gjennomført i tre deler: Dialogkonferanse, tilbakemeldinger fra leverandørene og innsendelse av løsningsforslag og til slutt en-til-en møter hvor leverandøren får mulighet til å foreta en muntlig presentasjon av sine innsendte skriftlige tilbakemeldinger. Nasjonalt program for leverandørutvikling har lagt til rette for denne læringsarenaen.

-Veien fra behovskartlegging hos brukerne via dialog med leverandører for å lære om gode løsninger til selve anskaffelsen kan ta litt tid og være krevende. Men vi tror vi får mer igjen i den andre enden, sier prosjektlederne fra Asker og Bærum Lisa Kristine Hagen og Ann-Kristin Smilden.

Nasjonalt program for leverandørutvikling ble startet i 2010. Bærum kommune har allerede vært deltager i det regionale programmet siden 2013 og har gjennomført en vellykket anskaffelse – Smart Mat.

Bærum i samarbeid med Asker kommune ønsker nå å bruke metoden for å anskaffe det de beskriver som fremtidens responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi, en anskaffelse med elementer av både tjeneste- og produktinnovasjon.

- Ingenting skaper innovasjon mer effektivt enn innovative offentlige anskaffelser. Programmet skal «dytte på» slik at stat og kommune bruker det så ofte som mulig, sier Horrigmoe.

Hva er Nasjonalt program for leverandørutvikling

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI) eier programmet.  Programmet er en pådriver og fasilitator for å øke statens og kommunenes evne til å gjennomføre innovative offentlige anskaffelser.

Programmet hjelper statlige virksomheter, kommuner og kommunale selskaper som vil bruke innovative offentlige anskaffelser for å skape innovasjon, og er et supplement til Difi og det øvrige offentlige virkemiddelapparatet.

Programmet var i utgangspunktet planlagt for perioden 2010-2014 men blir nå videreført i fem nye år.

Bilde: Lisa Kristine Hagen fra Asker, Ann-Kristin Smilden fra Bærum og Gøril Horrigmoe fra NHO Oslo og Akershus (Foto NHO Oslo og Akershus)