Bærum og Oslo fortsatt på topp

Bærum kommer på andreplass og Oslo  på en tredjeplass i NHOs Kommune NM.

Nina Solli

Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus Fotograf: Moment studio

Publisert 01.08.16

Oslo og Akershus

Asker havner på samme plass som i fjor – en fjerdeplass - blant norske kommuner i NHOs Kommune NM 2016. Kommune NM 2016 måler norske kommuners og regioners vekstkraft og attraktivitet.

-Hovedstadsregionen, hvor vi har våre medlemsbedrifter, er preget av høy næringsvariasjon, høyt antall nyetableringer og høy andel privat sysselsetting. Kommunene som topper listen gjør det også bra på kompetanse, sier Solli.

Kommunene og regionene som rangerer høyest har høy befolkningstetthet, de ligger nær universiteter og de er preget av næringsklynger innenfor petroleum og teknologi. Også i år har Akershus 17 kommuner inne blant de 100 beste og 3 kommuner inne blant 10 på topp listen. Ingen andre fylker har så stor andel inne blant de 100 beste. Oslo kommer så høyt på grunn av høy nyetablering, mange unge i forhold til eldre, høy andel med høyere utdanning og høyt inntektsnivå.

Kommunereform

Rapporten deler også landet inn i 77 regioner. Blant regionene rangeres Akershus Vest med Asker og Bærum høyest foran Oslo og Nord-Jæren. Follo kommer derimot langt ned på listen over næringsvennlige regioner.

-Follo hadde tjent på en kommunereform. En større og mer slagkraftige kommune istedenfor mange halvstore eller små kommuner ville kunnet løse oppgavene bedre for bedrifter og for innbyggere. NHO er opptatt av at borgerne og næringslivet skal få løst viktige utfordringer, sier Solli.

-Kommuner som Rælingen, Gjerdrum, Nannestad og Enebakk oppnår en langt dårligere plassering enn i fjor. Paradoksalt er dette kommuner som også har sagt nei til å slå seg sammen med andre og større kommuner for å få bedre tjenester, sier Solli.

Nyetablering

-Hele ni kommuner i Oslo og Akershus ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder nyetablering. Nyetableringer viser initiativ og vilje til å lære noe nytt og lage noe nytt. Det er ikke minst viktig i tiden vi er inne i nå, med kontinuerlig omstilling og behov for å skape og bevare arbeidsplasser, sier Solli.

I Akershus skårer Asker og Bærum best på nyetableringer, god privatøkonomi og høy kompetanse. Men de to kommunene har lavere befolkningsvekst og lavere andel unge innbyggere enn for eksempel de største kommunene på Romerike.

-Det er Ås kommune som har den største befolkningsveksten i vår region. Dette er mye takket være unge innflyttere til NMBU – Universitetet på Ås, sier Solli.

Romerike og kompetanse

Ullensaker er den beste kommunen på Romerike å drive næring i. Ullensaker er også best i Akershus når det gjelder administrasjonsutgifter per innbygger med kun 2639 kroner per innbygger. Lørenskog er også en av vinnerkommunene i fylket, fram 14 plasser fra i fjor. På Romerike skårer kommuner som Lørenskog, Sørum, Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker bra på demografi - dvs befolkningsvekst og ung befolkning. Flere av kommunene på Romerike gjør det derimot dårlig på indikatoren kompetanse.

-Deler av Romerike kan med fordel gjøre seg attraktive for å tiltrekke seg nye kompetansearbeidsplasser. Undersøkelsen vår vektlegger høyere utdanning i form av universitet eller høyskolekompetanse, beståtte fagprøver og lavere teknisk naturvitenskaplig utdannelse. Det favoriserer kommuner med avansert industri og teknisk tjenesteyting, noe det er mindre av på Romerike, sier Solli.

Beste kommune

  • Sola vinner kommunekåringen foran Bærum, med Oslo på tredjeplass og Asker på fjerde.
  • Topp 20 listen domineres av kommuner fra noen få fylker. Sola, Asker og Bærum holder samme plass som sist, mens Oslo har rykket opp til en tredjeplass på bekostning av Stavanger
  • Akershus og Oslo har seks på topp 20 (Oslo, Bærum, Asker, Ås, Ullensaker og Skedsmo).
  • I Akershus er det 12 av 22 kommuner som har framgang (55 prosent). Disse utgjør kun 43 prosent av befolkningen (Bærum, Asker er uendret plassering).
  • Rangeringen blant de 6 første er den samme som i fjor.

NHOs Kommune NM rangerer norske kommuners og regioners vekstkraft og attraktivitet på viktige samfunnsområder (arbeidsmarked, demografi, kompetanse, kommuneøkonomi, og næringsliv og privatøkonomi).