Bedriftene vil inkludere

Bedriftene i Oslo og Akershus ønsker å bidra med å få flere i arbeid, til tross for vanskelige tider. Både bedriften, samfunnet og individet tjener på vellykket inkludering, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

Publisert 20.09.16

Oslo og Akershus

NHO-bedriftene er blitt spurt om de kunne engasjert noen som har står langt unna arbeidsmarkedet og i hvilken grad forskjellige ordninger kan være utslagsgivende for å engasjere denne type arbeidskraft. NHOs Arbeidsgiverbarometer 2016 er en helt ny undersøkelse som viser et inkluderende arbeidsliv blant NHOs medlemmer.

-Arbeidslinjen forutsetter at så mange som mulig er i arbeid. Inkludering av personer som har falt utenfor arbeidsmarkedet er derfor et av grepene for å styrke denne. For bedriftene handler det om å minimere kostnaden og risikoen ved å engasjere en person som har stått lenge utenfor arbeidslivet. Spesielt utfordrende kan det være dersom arbeidstakeren mangler formell kompetanse, har lite eller ingen arbeidserfaring og få nyere referanser å vise til, sier Solli.

I inkluderingsarbeidet bør det derfor også være noen insentiver for å gjøre både risiko og kostnad for arbeidsgiver mindre i starten. Det er noen av disse vi har valgt å spørre bedriftene om. Over tid kan det forventes at arbeidstaker igjennom erfaring blir mer produktiv i arbeidsoppgavene og at insentivordningene utfases.

Resultater fra undersøkelsen i Akershus og Oslo:

•          48 prosent av NHOs medlemsbedrifter i Akershus og 41 prosent av medlemsbedriftene i Oslo er villige til å engasjere personer som har vanskeligheter med å komme inn i arbeidsmarkedet.

•          De mellomstore bedriftene er mest villige til å ta inn denne typen arbeidskraft. Av bedriftene som har 50 – 99 ansatte oppgir 59 prosent at de er villige til dette. (Nasjonale tall). Det er viktig å se dette i sammenheng med at større bedrifter har mer ressurser til administrasjon. Samtidig er det positivt at disse svarer høyt i og med at de i sum har et større ansettelsespotensiale.

•          Når vi spør hvilke ordninger bedriftene mener vil virke for å få folk utenfor arbeidslivet innenfor, så velger flest bedrifter i vår region kompetansegivende tiltak. 79 prosent av Akershusbedriftene og 77 prosent av Oslobedriftene er positive til dette tiltaket.

•          Lønnstilskudd er også et tiltak som 76 prosent av bedriftene i Akershus og 75 prosent av bedriftene i Oslo mener fungerer.