Ber om innspill til yrkesfagmelding

Oslos byråd for oppvekst og kunnskap ber næringslivet om råd når kommunen skal lage en egen yrkesfagmelding. I begynnelsen av april tar NHO Oslo og Akershus byråden med til flere lære- og kunnskapsbedrifter i byen.

Publisert 31.03.16

Oslo og Akershus, Kompetanse og fagopplæring

Oslo kommune har høye ambisjoner for sine elever. Det nye byrådet vil gjerne gjøre yrkesfag mer attraktivt for Oslo-ungdom. Samtidig går søkertallene til yrkesfag ned i år igjen. Og mange av dem som begynner fullfører heller ikke. Byråden innrømmer at tallene er dramatiske:

-Vi trenger fagarbeidere til omsorgsjobber og til å bygge byen. Med dagens søkning og gjennomføring klarer vi ikke å løse disse store samfunnsoppgavene for egen maskin, sa byråd Tone Tellevik Dahl til Dagsavisen.

Hun mener at elevene dessverre hører om yrkesfag for sent og på feil måte.

I mars arrangerte byregjeringen et åpent møte om hva som må gjøres. Der mottok de en rekke innspill fra elever, lærere, forsker men også fra LO og NHO.

NHO om yrkesfag Oslo

Møtet i mars følges opp med en rundebordskonferanse 20. april. Problemstillingene der er:

- For få velger yrkesfaglig utdanning

- For få gjennomfører yrkesfaglig utdanning

- Arbeidslivet som venter etter fag-/svennebrevet oppleves ikke som attraktivt nok

-Sju av ti NHO-bedrifter i vår region er lærebedrifter. I april vil vi vise fram noen av de beste til byråden. NHO går i spissen for å fremme et seriøst arbeidsliv gjennom å blant annet kreve lærlingklausul ved innkjøp i offentlig sektor. Vi kjenner oss ikke helt igjen i problemstillingen til byråden med at arbeidslivet for de faglærte ikke er attraktivt nok. Dersom det er inntrykket ungdom og deres foreldre sitter med, har vi likevel en jobb å gjøre, sier regiondirektør Nina Solli

NHO Oslo Akershus skal komme med innspill til byrådets yrkesfagmelding som nå er under arbeid. Byrådet har ambisjon om å legge fram meldingen til høsten.