Ber om tiltak for mer liv og handel sentrum

Det er klar handelsnedgang i Oslo sentrum. Ulike næringsaktører advarte byrådslederen om dette rett før påske.

#205

Nina Solli Foto: Moment Studio Fotograf: Moment Studio

Publisert 03.04.18

Oslo og Akershus

I et møte med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Hanna Marcussen (MDG) ytret NHO Oslo og Akershus, Oslo Handelstands forening, Kvadraturforeningen og Byfolk en spesiell bekymring rundt den negative utviklingen når det gjelder lørdagshandelen.

-Vi ønsker alle en levende by, at byen framstår mest mulig tilgjengelig og attraktiv for alle. Som det ble tydeliggjort i møtet, er det grunn til bekymring for utviklingen med nedgang i omsetning i butikkene i sentrum. Vi mener det er nødvendig i samarbeid mellom Oslo kommune og næringslivsaktørene å gjennomføre raske tiltak for å demme opp for handelsnedgangen, sier regiondirektør Nina Solli.

-I møtet med byrådet ga vi tydelig uttrykk for at summen av tiltak har hatt svært uheldige konsekvenser for næringsdrivende i sentrum. Det gjelder fjerning av gateparkering, foreslått omlegging av kjøremønster, foreslått endring av parkeringsnorm og de raskt gjennomførte bymøbeltiltakene i regi av programmet Bilfritt Byliv. Handel, hotell, servering, gårdeiere og det øvrige næringslivet i byen følger med på utviklingen. Flere virksomheter rammes.

-Byrådslederen orienterte om at byrådet nå er i gang med å lage et eget «byregnskap» for å overvåke hvordan bilfri by påvirker handel og byliv. Dette har vi jobbet for å få til. Vi synes det er et godt tiltak, og vi skal fortsette å bidra så godt vi kan med innspill, sier Solli.

Oslo Handelstandsforening, Byfolk, Kvadraturforeningen og NHO Oslo og Akershus har sammen prioritert følgende tiltak som bør igangsettes raskt for å gjøre sentrum og sentrumsgatene mer attraktive for handel:

1. Sanntidsinformasjon om ledige parkeringsplasser
2. Tiltak spesielt rettet for å få opp lørdagshandelen
3. Forutsigbarhet i forbindelse med utleie av gategrunn.
4. Tiltak for å få ned prostitusjonen i Kvadraturen.