Besøkte variert næringsliv i Oslo og Akershus

Vi besøkte 60 bedrifter i to fylker på fem dager. Bedriftene har høyst ulike utfordringer, selv om mye også er felles.

Publisert 27.04.16

Oslo og Akershus

Fire ansatte har beveget seg fra Sørum til Lysaker og blant Groruddalens industri og til Grünerløkkas pulserende uteliv.
I Ski besøkte vi serveringsbedrifter, bilbransje og bilpåbygg. På Skøyen var det belysning og konsulentvirksomhet. På Lysaker besøkte vi fire bedrifter, blant annet et anleggsfirma. I Groruddalen var logistikk og transport et tema på Alnabruterminalen og på Gardermoen dreide det seg blant annet om overnatting og flydrivstoff.

-Næringslivet i Oslo og Akershus er mangfoldig og variert fra store internasjonale konsern til små familieeide bedrifter. Noen er verdensledende på sitt felt og andre fyller en nisje. Vi har besøkt alt fra flymat og pølseproduksjon til konsulenter og sosiale entreprenører, alt fra store hoteller til mindre serveringssteder, sier regiondirektør Nina Solli.

Spennet i utfordringene til bedriftene var også stort, fra stor turnover til nedbemanning. Uansett størrelse og utfordring ble NHO tatt vel imot.

- Medlemmene er best kjent med sin landsforening. Jeg beskriver ofte NHOs regionkontorer som NHOs hemmelige tjenester. Vi har mye å tilby, men ikke alle kjenner til våre frokostmøter for eksempel, sier Solli.

Medlemsfordeler som forsikring og tjenestepensjon burde nå være godt kjent hos bedriftene som har fått besøk.

-Det har vært en lærerik og spennende uke som også krever en god del oppfølging fra vår side. Vi i NHO Oslo og Akershus er i kontakt med medlemmene daglig og vi er ute hos medlemmene ukentlig. Og selvsagt er vi allerede i gang med å planlegge høstens medlemsturne, sier regiondirektør Nina Solli.