Bilfri by - hvis det gjøres riktig

-Et bysentrum uten biltrafikk er ikke en dødsdom for et levende Oslo. Men næringslivet vil bli berørt. Det betyr store fordeler for noen og store ulemper for andre, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Publisert 15.12.15

Oslo og Akershus

Byrådet i Oslo foreslår å gjøre området innenfor Ring 1 bilfritt innen 2019. Gjort på riktig måte er dette et forslag NHO Oslo og Akershus støtter.

-Vi forutsetter at det etableres egne ordninger for trygg og enkel varetransport i de bilfrie områdene. Taxi, service- og håndverkertjenester må få tilgang hele døgnet. Det må finnes spesielle løsninger for beboere og hotellgjester.  Kollektivtrafikken må fortsatt bygges ut.  Dette er tiltak som må på plass før byrådet begynner å skilte bilfrie gater.  Med de nødvendige unntakene vil sentrum bli bedre for både gående, syklister og for kollektivtrafikk, sier Solli.  

-Et bilfritt sentrum får ulike konsekvenser for ulike bransjer. Hotellet med mange kjørende kunder vil nok tape. Restauranten i samme gate kan vinne.  Transportører og håndverkere kan miste jobben, men i beste fall kan de klare seg ved å jobbe annerledes.  Noen butikker vil flytte ut, mens andre kommer inn. Det er næringsmiksen som først og fremst vil endre seg når sentrum blir bilfritt, tror Solli.

-Bilfrie områder er attraktive. Vi ser det i byer som Montpellier, München og Nürnberg. Der har man skapt et levende sentrum gjennom større eller mindre bilfrie områder.  For næringslivet er en attraktiv by en fordel i konkurransen om å tiltrekke seg og beholde kloke hoder, samarbeidspartnere og turister. Men det er viktig å lære av disse europeiske grønne eksemplene: I alle disse byene har man lagt inn noen gater med biltrafikk for å sikre nødvendig transport, samtidig kan de helt bilfri områdene legge seg desto mer ut i lengden, sier Solli.

Byrådet har varslet grundige utredninger og dialog med næringslivet i veien mot bilfritt sentrum innen 2019. Tidskjemaet er stramt og størrelsen på området som ønskes bilfritt er stort. Kanskje er det for stort. 

-Vi anbefaler byrådet å ikke bli for kategoriske i sine vurderinger. Overgangen til bilfritt bør gjøres gradvis. Det kan ta mer enn tre – fire år å legge om et etablert trafikkmønster. Heller ikke alle områder innen Ring 1 egner seg som bilfrie. Både lukkede og vernede fasader på enkelte gateplan begrenser muligheten til å skape yrende folkeliv, sier Solli.

Dialog med næringslivet, basert på fakta, må avgjøre hvilke deler av sentrum som egner seg som bilfritt, mener NHO Oslo og Akershus.  Det er store forskjeller mellom områder i sentrum som kan blomstre enda mer og strøk som kan miste livsgnist ved en firkantet tolkning av hva en bilfri by må være.  Noen sentrumsområder har potensiale for enda flere forretninger med bærbare varer, kaféer m.m., mens andre strøk har et større innslag av håndverkere og næringsvirksomhet som er mer avhengig av tyngre varetransport.  En slik fleksibel politikk bør slå begge veier: Vi må også se nærmere på om det er områder på utsiden av Ring 1 som bør gjøres bilfri.

-Oslo vokser mer enn nesten alle byer i Europa. Mange forbinder en slik vekst med økt forurensning og bilkøer.  NHO vil doble kapasiteten i kollektivtransporten som ett av flere virkemidler for å skape en både grønnere og mer effektiv by.  Samtidig er det slik at mange forbinder en grønn og bilfri by med svekket verdiskaping.  Slik må det ikke være.  NHO tror Oslo kan klare begge deler.  Men da må vi legge vekk de mest firkantete forslagene som gjør seg bedre på et skrivebord enn i Oslos virkelighet, sier Solli.