Bli med i Næring for klima

Oslos visjon er å bli en av verdens ledende miljøbyer ved å halvere utslipp av klimagasser innen 2030, og bli en nullutslippby innen 2050.

Publisert 18.05.15

Oslo og Akershus

Bli med i Næring for klima

Oslos visjon er å bli en av verdens ledende miljøbyer ved å halvere utslipp av klimagasser innen 2030, og bli en nullutslippby innen 2050. Dette er ikke noe Oslo kommune kan greie alene, og kommunen er derfor avhengige av å ha både næringsliv og befolkning med på laget for å nå disse utfordrende målene. Næring for klima er et samarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen og et av tiltakene for å halvere Oslos klimautslipp innen 2030. NHO Oslo og Akershus oppfordrer bedrifter i Osloregionen til å bli med i Næring for klima og dermed vise hvordan hver bedrift kan bidra til å nå klimamålet. Det handler om å synliggjøre hvilke miljøtiltak bedriften allerede gjør, og å gjøre en vurdering av hvordan man kan bli bedre. Nettverket deler også gode tiltak, og lærer av hverandre.

Når bedriften blir partner i Næring for klima, får den muligheten til direkte dialog med andre virksomheter og Oslo kommune om klimatiltak og –virkemidler, og dermed muligheten til å lære av hverandre. 

Hvordan bli med i næring for klima:

  1. Bedriften går gjennom virksomheten og kartlegger tiltak som er gjort, og setter seg nye miljømål innen områder som f. eks. økt resirkulering av avfall, redusert energibruk, utfasing av oljefyr hvis bedriften benytter dette, eller reduserte klima- og miljøutslipp knyttet til transport.
  2. Bedriften signerer en intensjonsavtale med Oslo kommune, se kopi av avtalen her.
  3. Bedriften rapporterer årlig til Oslo kommune, i forhold til målene som er satt.
  4. Bedriften blir presentert på en A4 side i Oslo Kommunes Næring for klima statusrapport.
  5. Bedriften blir invitert til seminarer og arrangementer i regi av Næring for klima, og kan knytte kontakter og lære av andre virksomheter som er med i nettverket.
  6. Spørsmål? Kontakt seniorrådgiver Tove Dyblie i Bymiljøetaten tove.dyblie@bym.oslo.kommune.no Mer informasjon om Næring for klima finnes på Oslo kommunes hjemmeside.