Bruk statsbudsjettet til å satse på Akershus-bedriftene!

-Om noen dager legger regjeringen frem forslag til statsbudsjett 2018. Som representant for næringslivet i Oslo og Akershus forventer jeg et statsbudsjett som styrker bedriftenes konkurransekraft.

#205

Regiondirektør Nina Solli Fotograf: Moment Studio

Publisert 09.10.17

Oslo og Akershus

Det skriver regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus i Budstikka.

Arbeidsledigheten er på vei ned, men andelen utenfor arbeidslivet er likevel høyere enn vi har vært vant til. Nå trenger Norge flere bedrifter som skaper flere arbeidsplasser. Regjeringen må føre en politikk som fremhever verdien av arbeid. Det handler om å satse på bedriftene som hver dag er opptatt av å styrke sin posisjon i et tøft marked. Derfor må statsbudsjettet tydelig prioritere verdiskaping.

Skru igjen oljepengekranen
For å føre en ansvarlig økonomisk politikk i årene fremover, er det nå nødvendig å bremse økningen i oljepengebruken. Norsk økonomi er friskmeldt, og derfor bør økningen i oljepengebruk ligge nærmere null enn ti milliarder kroner, for å sette det litt på spissen. Noe annet vil være å gjøre norsk økonomi og kommende generasjoner en bjørnetjeneste.

Fornuftig pengebruk
Denne situasjonen er også en glimrende anledning til å tenke mer gjennom hvordan vi bruker hver krone på statsbudsjettet. Det handler om å prioritere. Det er noe bedriftene i vår region er vant med å gjøre, og det er noe politikerne våre med fordel kan bli bedre på også. Et forslag er å satse på smartere offentlige anskaffelser.

I hovedstadsregionen kjøper det offentlige varer og tjenester for 110 milliarder kroner per år. Kan det offentlige bruke disse summene på en måte som gjør at det får bedre tjenester samtidig som bedriftene kan bidra med nye gode løsninger? Regjeringen bør også sette smarte grønne innkjøp på agendaen ved å sende et signal om at offentlige innkjøp skal brukes til å skape et hjemmemarked for grønne løsninger. Det er bra for klimasatsingen vår og det er bra for norske bedrifter og arbeidsplasser.

Gode transportløsninger
For næringslivet i Oslo og Akershus er samferdsel en hovedprioritering de neste fire årene. Mange viktige prosjekter for regionen er inne i NTP. Det vi trenger nå fra regjeringen er tegn på at disse prosjektene prioriteres når pengene skal fordeles. Intercity, Fornebubanen, AHUS-banen, E 18 vestkorridoren og Retvedt-Vinterbro er velkjente prioriteringer fra NHO Oslo og Akershus. Men også Ny Alnaterminal og nye tunneler under Oslo er viktige prosjekter for næringslivet vårt.

Tettere kontakt mellom utdanning og arbeidsliv
Uten tilgang på kompetente ansatte, stopper norske bedrifter opp. NHOs Kompetansebarometer viser at 6 av 10 bedrifter i vår region ikke får tak i den kompetansen de har behov for. Alle politikere er opptatt av å satse på yrkesfagene. Vi håper regjeringen følger opp løfter fra valgkampen i budsjettet. Vi må flere ungdommer til å velge yrkesfag slik at næringslivet fortsatt får tilgang på relevant kompetanse. Vi må vise ungdom at yrkesfag åpner alle dører. Blant annet må Y-veien synliggjøres bedre.

Enklere hverdag for bedriftene har vært en politisk kampsak i årevis. Regjeringens innsats må fortsette. Det er svært viktig for små og mellomstore bedrifter som i dag bruker for mye tid på skjemaer og rapportering.

Jeg håper regjeringen merker seg hva næringslivet etterspør og legger fram et budsjett i tråd med dette. Skal vi sikre flere jobber i privat sektor, som betaler for velferden, så må bedriftene høres.

Min siste oppforfordring må derfor bli: Lytt til bedriftene! skriver regiondirektør Nina Solli