Bykamp

Trendforsker Ståle Økland er opptatt av hvorfor noen byer lykkes og andre ikke.

Publisert 06.03.15

Oslo og Akershus, Samferdsel, Årskonferanse

Trendforsker Ståle Økland kaster ut tre påstander om hvorfor noen byer vil lykkes i fremtiden og andre ikke:

  1. Fremtidens vinnerbyer er best på handel og arbeidsplasser
  2. Miljøutfordringene må først og fremst løses i byene
  3. Vi er for lite innovative

«Skal du få god kultur, sats på kapitalisme!»

Sats på flere bransjer!
Det er risikabelt å satse ensidig, sier Ståle Økland og viser til eksempler som Manchester og Detroit.  Diversifisert næringsliv er bra. Da få man flere bein å stå på. Alle suksessbyer er tett befolket. Det er manglende omstilling i sentrum i norske byer. Manglende offentlig omstilling kveler byene. Vi må få ned byggesakstiden og gjøre det enklere.

Fortetting er viktig for miljøet
Det betyr mye for miljøet at folk kan gå eller sykle til jobb. Særlig Bærum, men også resten av Akershus har en jobb å gjøre. Hele regionen vokser og Akershus må ta sin del av ansvaret. T-banen er en konkurransefordel: Bygg ut t-banen og bygg langs t-banen! 

Ny teknologi
Hvordan kan vi bruke teknologien til å skape flere arbeidsplasser og bedre miljø? Spør Økland. Han trekker særlig fram nanoteknologi, grønn teknologi og 3D-printere som viktige komponenter i utviklingen framover.