Caverion vokser på innovativ anskaffelse

En innovativ anskaffelse har ført Caverions klimatak inn i Oslo- og Bergensskolen.

Publisert 11.03.16

Oslo og Akershus

I 2014 gjennomførte Oslo og Bergen kommuner en konkurranse for å få bedre inneklima på skolene. Caverion var en av vinnerne av innovasjonskonkurransen. Nå installerer de et nytt klimaanlegg på Trosterud skole – rom for rom – mens skolen er i full drift.

Målet med pilotprosjektet på Trosterud er å utvikle et system som skal forbedre det eksisterende ventilasjonsanlegget på skolen.

Denne type prosjekter blir vanligvis omfattende og kostbare, fordi skolen må stenges helt. Elevene må flytte til andre bygg, som gjerne er brakker, mens rehabiliteringen pågår. Men dette prosjektet pågår mens skolen har normal drift og alle elever er til stede.

Fokus på inneklima i skolene

Roar Andersen, direktør for forretningsutvikling i Caverion roser Undervisningsbygg for den innovative anskaffelsen.

-Forsking har gang på gang bevist det Caverion har sagt i mange år, at et godt innemiljø sikrer høyere produktivitet og gir færre helseplager. Vi har mange års erfaring i å sikre et optimalt innemiljø. Derfor er vi glade for at det endelig er fokus på å forbedre inneklimaet i skolene, sier Andersen.

Den felles, innovative anskaffelsen for Bergen og Oslo kommuner har allerede gitt gevinst. Caverion har fått en teknologi-boost.

-Vi ønsker å være i front på teknologiutvikling og det er svært nyttig for oss å teste ut hvordan man utvikler et inneklimaanlegg mens skolen er i full drift, sier Roar Andersen.

Innovativ anskaffelse gjennom dialog

Andersen synes at det er fornuftig at det offentlige bruker innovative anskaffelser for å finne de beste, helhetlige løsningene.

-De offentlige innkjøperne må stille krav til leverandørene at de tenker helhet og de beste løsningene. Offentlige innkjøp lander ofte på det billigste tilbudet, kvalitet blir ikke godt nok ivaretatt, mener Andersen.

Caverion er medlem i Nelfo. Fagsjef i Nelfo Vigdis Sværen understreker at det er mye lettere å finne de beste løsningene i en dialogpreget anskaffelse.

-Der får bedriftene anledning til å påvirke kravene som stilles i anskaffelsen, både når det gjelder løsning, gjennomføringsevne og kompetanse. Kunden får løst sine behov på en god måte, og bedrifter som er innovative og fremtidsrettet kan komme i posisjon. Dette er avgjørende for innovasjon og utvikling av nye løsninger, sier Vigdis Sværen