De viktigste samferdselsprosjektene

NHO lanserer næringslivets viktigste samferdselsprioriteringer for regjeringen. Blant prosjekter i Oslo og Akershus kommer E18 Vestkorridoren, Fornebubane, Alnabruterminalen høyt opp.

Publisert 03.09.15

Oslo og Akershus

NHO vil ha raskere utbygging av flere stamveier og bedre jernbane over hele landet. Det er nødvendig å doble kapasiteten i kollektivtransporten i byene.  En slik kraftsatsing vil binde bo- og arbeidsmarkedsregionene sammen.  Det gjør det lettere å opprette færre og mer slagkraftige kommuner her i landet.  

Selv om bevilgningene har økt de siste årene er nivået fortsatt lavt etter flere tiår med underinvesteringerDerfor vil NHO at Stortinget årlig bevilger 65 milliarder kroner til samferdsel som er en økning på hele 73 prosent.  Samlet blir da investeringsrammen til Nasjonal Transportplan 2018-2029 på 780 milliarder kroner.   Forslaget vil gjøre det mulig med en raskere bygging av blant annet Fornebubane, E18 Vestkorridoren, Ahusbane, nye sentrumstunneler for tog og bane og Alnabruterminalen.

NHO er veldig glade for at regjeringen har gitt klarsignal for Ringeriksbanen og E16 til Hønefoss. Dette er prosjekter har vært prioritert høyt av næringslivet. Dagens reisetid fra Oslo til Hønefoss med jernbane tar en og en halv time. Med reisetid på om lag 30 minutter er det et stort, ubrukt potensiale som nå vil åpne seg når Ringeriksbanen er ferdig utbygget.

Kontakt oss

Jeanette Rønsen

Næringspolitisk rådgiver

NHO Oslo og Akershus

jeanette.ronsen@nho.no
Telefon
97647511