Det haster med nye boliger

Nå må Askers politikere vise handlekraft og skjære igjennom slik at boligene på Høn-Landås kommer på plass snarest. Tiden går, og det er alle dem som står utenfor boligmarkedet som betaler prisen

Nina Solli på Landåsjordet i Asker

Nina Solli på Landåsjordet i Asker Fotograf: Siri Baastad

Publisert 04.10.16

Oslo og Akershus

Det sier regiondirektør Nina Solli til Budstikka 4. oktober.

-De siste 10-15 årene har ikke boligbyggingen holdt tritt med befolkningsveksten. Dagens ungdom har ikke råd til å etablere seg i Asker og Bærum. Derfor må det må bygges flere boliger i gåavstand til kollektivknutepunkter som Høn - Landås hvor det er 10 minutters gange til Asker stasjon, sier Solli.

Prisveksten i Asker, Bærum og Oslo har gjort det vanskeligere for mange å komme seg inn på boligmarkedet. Stadig høyere krav til hvordan en bolig skal bygges har bidratt til økte byggekostnader. Høye priser for ny bolig har smittet over på bruktmarkedet og bidratt til høyere priser for brukte boliger.

-Næringslivet trenger tilgang på kompetent arbeidskraft. I dag har mange Asker-ungdommer ikke råd til å bosette seg i sin egen hjemkommune, sier Solli.

Befolkningsveksten i vår region kommer til å bli den største i Europa i tiden fram mot 2030. Da er det viktig at vi sørger for bærekraftig boligvekst som ikke er avhengig av bilbruk, mener Solli

-Hvis ikke politikerne i Asker viser handlekraft og utviklingen i Asker ikke skifter spor mot en vesentlig høyere boligbygging og bedre utnyttelsesgrad enn i dag, vil de høye prisene gjøre kommunen lite attraktiv for framtidens ungdom, frykter Solli.