Det må bygges høyere og tettere i Asker

Osloregionen er den raskest voksende regionen i Europa. Få steder i Europa vil derfor vokse så mye som Asker i årene framover – i prosent. Dagens folketall på 60 000 vil øke til hele 80 000 innen 25 år. Da må vi bygge høyere og nærmere kollektivknutepunktene for å gjøre Asker mer levende og attraktivt.

Foto Karl Branaas/Illustrasjon SuperUnion

Publisert 13.07.15

Oslo og Akershus

-Næringslivet og bedriftene ønsker sømløse bo- og arbeidsmarkedsregioner med kortere reisevei, bedre fremkommelighet og flere boliger. I dag bygges det for sakte, for spredt og for lavt. Det må bygges flere leiligheter og færre eneboliger. I dag utgjør eneboligene 53 prosent av boligmassen i Asker, sier regiondirektør Nina Solli.

Mange av de yngre askerbøringene har ikke råd til å bo i Asker. Næringslivet vil miste med dette viktig arbeidskraft. Høyere tempo i boligbyggingen er viktig for næringslivet, for unge boligkjøpere og for innbyggerne i Asker. Et tettere, høyere sentrum med flere boenheter er en del av løsningen.

NHO har gjennom 2015 lagt vekt på utvikling av attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner. Asker er allerede et regionalt knutepunkt i sterkt vekst. Ifølge SSB vil Asker ha 80 000 innbyggere i 2040. Det vil stille store krav til gode infrastrukturløsninger og at vi utnytte disse til fulle. Vi må øke kollektivbruken, flere må bo i nærheten av kollektivknutepunkt, flere må bo nært arbeids- og studiested og vi må bygge høyere. Utbygging og fortetting i nærheten av kollektivknutepunkt må være overordnet. Det betyr at jordvern må komme i andre rekke rundt kollektivknutepunktene. NHO ønsker bygge- og delingstopp i randsonen av alle byer og tettsteder i Oslo og Akershus, slik at vi får fortettede miljøbyer.

-Flere boliger i Asker sentrum gjør det lettere å sykle eller gå til jobben. Samtidig skapes det mer aktivitet og økt handel. I dag kommer man seg fra Asker til Oslo på 20 minutter med hurtigtog. Det går ti tog i timen fra Asker til Oslo. Allerede nå er disse togene fulle. NSB må sette inn mer materiell på denne strekningen, sier Solli.

En satsing på et høyere og et enda mer urbant Asker vil gi store gevinster for det lokale miljøet og for klimaet. En analyse fra Transportøkonomisk Institutt viser at Barcode i Oslo med sin konsentrasjon av arbeidsplasser og nærhet til knutepunktet Oslo S reduserte behovet for bilkjøring tilsvarende 7 300 bilturer hver dag og 12 tonn mindre CO2-utslipp.

-Askerbøringene er glade i Asker. Mange vil ha sterke følelser til både høyde, tetthet og utforming. Det er viktig at vi nå åpner for nye løsninger. Vi vil skape et mer optimistisk, åpnere og høyere Asker. De som står utenfor boligmarkedet må få komme inn, bedriftene må få arbeidskraft, og tettstedet Asker må utvikle seg mot en grønn fremtid. Da må vi bygge høyere, tettere og mer fremtidsrettet, avslutter Solli.